Banerprocello-kopia
procello2
procello1
procello4
procello5
procello6
BanerProcello23

BIOGRAFIE ARTYSTÓW

XV Festiwal im. Philippa i Xavera Scharwenków
28.06.2023 roku
Spichlerz Muzeum-Zamek Górków w Szamotułach

Marta Rasztar

Urodzona się w 2002 roku w Polsce. Obecnie jest studentką dr hab. Tomasza Lisieckiego w Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poz-naniu. Zdobyła nagrody na krajowych międzynarodowych konkursach, m.in.

II nagroda na XI Ogólnopolskim Kon-kursie Wiolonczelowym im. Dezy-deriusza Dan-czowskiego w Poznaniu,

I nagroda na Międzynarodowym Kon-kursie Instrumentów Smyczkowych (Elbląg, Polska), I nagroda na Między-narodowym Konkursie Muzycznym (Ło-mianki, Polska), II nagroda na Międzyna-rodowym Konkursie Wiolonczelowym im. Jana Vychytila (Praga, Czechy),

II nagroda na Konkursie Bach Solo Competition (Poznań, Polska). Swoje umiejętności doskonaliła na licznych kursach mistrzowskich pod okiem znakomitych pedagogów takich jak Kazimierz Michalik, Konstantin Heidrich, Arto Noras, Justus Grimm czy Denis Severin. Jest stypendystką Fundacji Pro Cello, Banku Talentów oraz Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci. W 2020 otrzymała stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla uczniów szkół artystycznych oraz nagrodę miasta Poznania. W 2022 roku została laureatka programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Młoda Polska 2022”. Marta jest także laureatką przesłuchań do orkiestry EUYO, z którą w le-cie 2023 odbędzie tourneé koncertowe po Europie.

Izabela Skaruz

Izabela Skaruztegoroczna absolwentka Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu w klasie prof. dr. hab. Macieja Mazurka oraz dr. hab. Tomasza Lisieckiego. Laureatka konkursów o zasięgu ogólnopolskim oraz międzynarodowym, m. in. I Nagrody na IMKA International Music Competition 2022 w Sarajewie, I Nagrody na King’s Peak International Music Competition 2021 w USA, Wyróżnienia na Primuz International Strings Competition 2021 w Łodzi i II Nagrody w Ogólnopolskich Konfrontacjach Wiolonczelowych 2018 w Bydgoszczy. 

Uczestniczka Akademii Orkiestrowej NFM w sezonie 2022/2023 oraz International Lutosławski Youth Orchestra 2019 w Szczecinie. Doskonaliła swoją grę podczas kursów muzycznych w Szamotułach, Poznaniu, Opolu i Lusławicach pod kierunkiem prof. Kazimierza Michalika, Michała Dmochowskiego, Roberto Traininiego, Bartosza Koziaka, Markusa Mollenbecka, Jarosława Thiela oraz Justusa Grimma.

Jagna Słocińska

Jagna Słocińska – Urodzona w 2002 roku w Poznaniu.  Jest studentką drugiego roku  na Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu w klasie  dr hab. Tomasza Lisieckiego oraz dr hab. Macieja Mazurka . Do jej ostatnich osiągnięć należą m.in. wyróżnienie na Ogólnopolskim Konkursie Wiolonczelowym im. Dezyderiusza Danczowskiego, I nagroda na Międzynarodowym Konkursie  Instrumentów Smyczkowych im. Bohdana Warchala  w Dolnym Kubinie , II nagroda na Bach Solo Competition, III nagroda na Międzynarodowym Konkursie Wiolonczelowym im. Jana Vychytila w Pradze , II nagroda na Międzynarodowym Konkursie Instrumentów Smyczkowych w Elblągu , III nagroda na Ogólnopolskim Konkursie Wiolonczelowym „Młody Polski Wiolonczelista” w Bochni. Występowała jako solistka oraz kameralistka  m.in. na Festiwalu im. Philippa i Xavera Scharwenków oraz na XII Międzynarodowym Festiwalu „Muzyka na Szczytach” w Zakopanem.  Jest stypendystką Fundacji Pro Cello oraz byłą stypendystką Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci. 

Dominik Drewniak

Dominik Drewniak, urodzony w 1998 roku w Poznaniu.
W 2022 r. ukończył z wyróżnieniem studia
magisterskie w poznańskiej akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego. W 2023 roku odbył praktyki w Konserwatorium muzycznym „Claudio Monteverdi” w Bolzano. Jest laureatem konkursów muzycznych: m.in. wyróżnienie na I Ogólnopolskim Konkursie Wiolonczelowym im. Dominika Połońskiego oraz drugiej nagrody na
XI Ogólnopolskim Konkursie Wiolonczelowym im. Dezyderiusza Danczowskiego.

Filip Mikulski

Filip Mikulski urodził się w 2001 roku. Obecnie jest studentem Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu w klasie dr hab. Katarzyny Polonek. Jest laureatem ponad 30 nagród w konkursach zarówno ogólnopolskich, jak i międzynarodowych, między innymi I miejsca w IX Concorso Internazionale „Premio Crescendo”, II miejsca w X Turnieju Kameralnym w Trzech Odsłonach, I miejsca w The North International Competition, II miejsca w Jan Vychytil Cello Competition, II miejsca w Gustav Mahler Prize Cello Competition i wielu innych. W 2023 roku został laureatem konkursu na stanowisko w akademii orkiestrowej NDR Elbphilharmonie w Hamburgu.
Wielokrotnie pracował pod okiem znakomitych profesorów, takich, jak Wolfgang Emanuel Schmidt, Konstantin Heidrich, Konrad Elser, Daniel Stabrawa, Kazimierz Michalik, Cecylia Barczyk.
Grał jako solista w wielu miejscach w Polsce m. in. w Filharmonii Krakowskiej, Filharmonii Opolskiej, na Zamku Królewskim w Warszawie. Koncertował solo z towarzyszeniem orkiestry symfonicznej w Niemczech, Słowenii i Francji.
W kręgu jego zainteresowań znajduje się także kameralistyka. Jest członkiem Posnania Quartet, Kameralnej Orkiestry Smyczkowej Akademii Muzycznej w Poznaniu. Jako członek orkiestry symfonicznej uczestniczył w tournée koncertowym po francuskiej Normandii. Jest stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci, Fundacji Pro Cello, Fundacji im. Szymona Goldberga oraz Rektora Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, a także laureatem nagrody “Student Roku”.

Piotr Olesz

Urodził się 15.02.2006 roku w Gdańsku. Od 2013 roku uczęszczał do OSM I i II stopnia w Gdańsku do klasy wiolonczeli, którą prowadziła Pani prof. Jadwiga Ewald. W 2021 przeniósł się do ZPSM nr. 1, OSM II st. im. Z. Brzewskiego w Warszawie kontynuując naukę w klasie Prof. Stanisława Firleja oraz prof. Marcina Zdunika. 

W okresie 10 lat nauki brał udział w wielu konkursach, zajmując czołowe miejsca m.in. W Pradze (2018, 2020) oraz Sztokholmie (2021). Był również Finalistą I Międzynarodowego Konkursu Wiolonczelowego w Grazu (2020). W 2022 został finalistą i zwycięzcą głównej nagrody w konkursie ATMA 2022 w Zakopanym oraz dostał I nagrodę na XVI Młodzieżowym Międzynarodowym Konkursie Wiolonczelowym w Poznaniu. Do ostatnich jego osiągnięć należy II miejsca na Międzynarodowym Konkursie Wiolonczelowym Davida Geringasa w Kłajpedzie. Miał przyjemność występować z takimi orkiestrami jak Sinfonia Juventus oraz Orkiestra Kameralna Wratislavia.  

Swój warsztat udoskonalał pod okiem takich nauczycieli jak prof. Arto Noras, Kazimierz Michalik, Adam Krzeszowiec, Andrzej Bauer czy Roberto Trainini. Umiejętności orkiestrowe rozwijał podczas 29. Verbier Festival (Szwajcaria, 2022) w VFJO (Junior Orchestra). 

Patrycja Wachowicz

Urodziła się w Poznaniu. Ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu w klasie fortepianu prof. Andrzeja Tatarskiego. Jest laureatką licznych nagród. W 1995 jury Ogólnopolskiego Konkursu na Stypendia Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Warszawie przyznało jej Stypendium I stopnia oraz nagrodę specjalną i medal im. Johna Fielda, prekursora nokturnów Fryderyka Chopina, ufundowane przez Ambasadę Irlandii. Rok później awansowała do półfinału II Międzynarodowego Konkursu Młodych Pianistów „Arthur Rubinstein in Memoriam” w Bydgoszczy. 

W 1996 roku otrzymała stypendium udzielone przez Yamaha Music Foundation of Europe, a dwukrotnie w latach 1997 i 1999 stypendium Ministra Kultury i Sztuki. W 1999 roku otrzymała tytuł laureata na Konkursie Młodych Talentów w Słupsku. Pianistka bierze aktywny udział w życiu koncertowym jako solistka i kameralistka. W 1997 roku wraz z kwartetem fortepianowym uzyskała dyplom honorowy finalistów na I Międzynarodowym Konkursie Muzyki Kameralnej im. J. Brahmsa w Gdańsku a pół roku później otrzymała II nagrodę na XIII Międzynarodowym Konkursie im. K. Bacewicza w Łodzi. W 1998 roku zajęła IV miejsce w kategorii duetów na I Ogólnopolskim Konkursie Muzyki Kameralnej w Zakopanem. 

Do tej pory doskonaliła swoje umiejętności na kursach pianistycznych i kameralnych w kraju i zagranicą, m.in.w Hiszpanii i Austrii. Wiosną 1999 została zaproszona na cykl koncertów Muzyki Polskiej i Johna Fielda do Irlandii. Od 1999 pracuje w Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu jako pianista w klasach: skrzypiec, altówki, wiolonczeli i kontrabasu. Uczestniczy w wielu koncertach oraz konkursach towarzysząc młodym utalentowanym młodym muzykom. Wielokrotnie otrzymała nagrody za wyróżniający się akompaniament.