Zakwaterowanie i wyżywienie

Zakwaterowanie oraz Wyżywienie

Wszystkim uczestnikom proponujemy zakwaterowanie w Internacie I LO im. Piotra Skargi w Szamotułach (tzw. Bursa), który w terminie 30.06 – 6.07 jest budynkiem zaaranżowanym na potrzeby kursu. Internat znajduje się 15 minut pieszo od Biura Kursu oraz Muzeum-Zamku Górków. Koszt zakwaterowania w bursie wraz z wyżywieniem wynosi 545 zł. 

Uczestnik niepełnoletni (do 16 r.ż.) ma obowiązek przyjechać na Kurs z opiekunem. Koszt zakwaterowania oraz wyżywienia opiekuna wynosi 600 zł.

Uczestnik niepełnoletni (16-18 r.ż.) może przyjechać na Kurs samodzielnie, za pisemną zgodą rodzica / prawnego opiekuna.

W Bursie wszystkie pokoje są dwuosobowe. Zakwaterowanie rozpoczyna się w niedzielę 30.06 od kolacji, a kończy w sobotę 6.07 śniadaniem.

KONCERTY

Kursy Mistrzowskie to nie tylko lekcje indywidualne, wykłady, czy warsztaty. Zdecydowanie istotną częścią są tutaj koncerty organizowane dla uczestników niemal codziennie o różnych porach dnia. Pragniemy dać uczestnikom możliwość jak najczęstszej interakcji z publicznością! Poza prezentacją własnych programów, młodzi muzycy będą mieli możliwość posłuchać występów swoich Pedagogów, a część zagra z nimi na jednej scenie! 

Koncert Inauguracyjny - 30.06.2024
Lunch Concert codziennie o godz. 12:30
Koncerty Wieczorne - 19:00

Lunch Concert, to szansa dla każdego uczestnika, aby zaprezentować się na kursowej scenie. Koncerty wieczorne to koncerty Pedagogów, wyróżniających się Kursantów oraz zaproszonych gości – Waszych rówieśników -laureatów ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów muzycznych. Wszystkie koncerty zorganizowane zostaną w specjalnie zaaranżowanej na czas Kursu scenie w Spichlerzu Muzeum-Zamku Górków.

Zajęcia z Pianistami oraz ćwiczeniówki

Zajęcia z pianistami

Podczas kursu każdy uczestnik będzie miał okazję do indywidualnej pracy z doświadczonymi pianistami, którzy specjalizują się w literaturze wiolonczelowej.

Ćwiczeniówki

Każdy z uczestników będzie mógł korzystać z sal ćwiczeniowych w budynku szkoły muzycznej.

Wykłady, warsztaty, zajęcia sportowe

Poza obowiązkowymi zajęciami z pedagogami, pianistami oraz możliwością ćwiczenia, uczestników kursu czeka szereg atrakcji podczas pobytu w Szamotułach! Podczas kursu będziemy mieli przyjemność zaprosić wszystkich uczestników na wykłady dodatkowe, prowadzone przez Pedagogów oraz zaproszonych Gości. Tematyka spotkań będzie dopasowana do zainteresowań muzyków w różnym wieku. Codziennie będą również organizowane zajęcia dodatkowe nastawione na rozwój warsztatu muzycznego uczestników (rozgrzewki przed zajęciami, zespoły wiolonczelowe, kształcenie słuchu) oraz warsztaty dotyczące różnych dziedzin artystycznych (np. podstaw reżyserii dźwięku) zespoły, kształcenie słuchu). Nieodłącznym elementem kursu będą także aktywności sportowe i rekreacyjne.