ZGŁOSZENIA

Aby zostać uczestnikiem VIII Jesiennego Kursu Muzycznego, należy wypełnić formularz dostępny TUTAJ. Prosimy o szczegółowe wypełnienie formularza, oświadczenia (dotyczy jedynie uczestników w wieku 16-18 lat, którzy będą przebywać na Kursie bez opiekuna) oraz zgody na ewentualne leczenie, następnie o wydruk, podpisanie i wysłanie pocztą lub wysłanie skanu na adres mailowy fundacji. Zespoły prosimy o podpisanie formularza przez wszystkich członków zespołu

Po otrzymaniu zgłoszenia wysłany zostanie mail z potwierdzeniem przyjęcia na Kurs

W przypadku braku możliwości wypełnienia formularza online wzór formularza dostępny jest TUTAJ. Prosimy o wypisanie formularza, podpisanie go, a następnie wysłanie go pocztą lub wysłanie jego skanu na adres mailowy Fundacji. W przypadku zespołów prosimy o podpisanie formularza przez wszystkich członków zespołu.

Adres do wysyłki:

Fundacja Pro Cello
ul. Św. Marcin 80/82, lok. 301
61-809 Poznań
procello@procello.pl

 

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 14 października 2019. Do tego czasu należy uiścić wpisowe* w postaci minimum 100 zł dokonując przelewu na rachunek podany poniżej. Pozostałą kwotę prosimy wpłacić  do końca października 2019-ego roku. 

44 1050 1520 1000 0023 2560 5299

Uwaga!!! Limit zgłoszeń do klas prof. Michalika, dr Lisieckiego oraz dr Dobrowolskiego został wyczerpany!!!

 

Koszt kursu wynosi 370 zł. za uczestnika indywidualnego lub 400 zł. za zespół kameralny. Cena nie obejmuje kosztów noclegu oraz wyżywienia

 

Powrót do góry