ZGŁOSZENIA

ZGŁOSZENIA

KARTA ZGŁOSZENIA DOSTĘPNA TUTAJ

Prosimy o przesłanie wypełnionej i podpisanej karty w formie scanu na adres kurs@procello.pl lub tradycyjną pocztą

 

FUNDACJA PRO CELLO

ul. Św. Marcin 80/82/301

61-809 Poznań

 

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 30 kwietnia 2019. Do tego czasu należy uiścić wpisowe* w postaci minimum 20% należnej kwoty, dokonując przelewu na rachunek: 

44 1050 1520 1000 0023 2560 5299

* Druga rata płatności za kurs zostanie pomniejszona o kwotę wpłaconego wpisowego. Wpisowe nie podlega zwrotowi.

Powrót do góry