Zapisy na VIII Jesienny Kurs Muzyczny już rozpoczęte

Aby zostać uczestnikiem VIII Jesiennego Kursu Muzycznego, należy wypełnić formularz dostępny TUTAJ. Prosimy o szczegółowe wypełnienie formularza, oświadczenia (dotyczy jedynie uczestników w wieku 16-18 lat, którzy będą przebywać na Kursie bez opiekuna) oraz zgody na ewentualne leczenie, następnie o wydruk, podpisanie i wysłanie pocztą lub wysłanie skanu na adres mailowy fundacji. Zespoły prosimy o podpisanie formularza przez wszystkich członków zespołu

Po otrzymaniu zgłoszenia wysłany zostanie mail z potwierdzeniem przyjęcia na Kurs

W przypadku braku możliwości wypełnienia formularza online wzór formularza dostępny jest TUTAJ. Prosimy o wypisanie formularza, podpisanie go, a następnie wysłanie go pocztą lub wysłanie jego skanu na adres mailowy Fundacji. W przypadku zespołów prosimy o podpisanie formularza przez wszystkich członków zespołu.

Adres do wysyłki:

Fundacja Pro Cello
ul. Św. Marcin 80/82, lok. 301
61-809 Poznań
procello@procello.pl

 

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 14 października 2019. Do tego czasu należy uiścić wpisowe* w postaci minimum 100 zł dokonując przelewu na rachunek: 

44 1050 1520 1000 0023 2560 5299

 

Koszt kursu wynosi 370 zł. za uczestnika indywidualnego lub 400 zł. za zespół kameralny. Cena nie obejmuje kosztów noclegu oraz wyżywienia

Powrót do góry