XVII Mistrzowski Kurs Wiolonczelowy

XVII MISTRZOWSKI KURS
WIOLONCZELOWY 
27.06. - 03.07.2021 / SZAMOTUŁY

 WYKŁADOWCY:
 
prof. Michał Dmochowski
prof. Stanisław Firlej
prof. Kazimierz Michalik
prof. Roberto Trainini
prof. Tomasz Strahl
dr hab. Maciej Mazurek
dr hab. Tomasz Lisiecki
dr Arkadiusz Dobrowolski
Maciej Kułakowski
 

PIANIŚCI:

Patrycja Wachowicz, Krzysztof Sowiński, Paweł Mazur


INFORMACJE PODSTAWOWE

KURS PODSTAWOWY INDYWIDUALNY
Koszt uczestnictwa
• Uczestnicy z Polski – 880,00 zł
• Uczestnicy z zagranicy – 290,00 EUR

Kurs obejmuje
• 4 lekcje indywidualne (45 minut)  z wybranym pedagogiem.
• możliwość udziału w koncertach uczestników
• zajęcia indywidualne z pianistą
• zespoły kameralne
• kształcenie słuchu
• zajęcia sportowe 


KURS INTENSYWNY INDYWIDUALNY
W przypadku wolnych miejsc w poszczególnych klasach istnieje możliwość zamówienia dodatkowych lekcji. Lekcja może być zamówiona u innego pedagoga niż główny pedagog prowadzący na kursie. Zapisy na lekcje dodatkowe możliwe będą po zamknięciu rekrutacji na kurs. Koszt lekcji dodatkowej wynosi 180 zł .


ZAKWATEROWANIE
Zakwaterowanie w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Szamotułach: 

• miejsce w pokoju 3-os z łazienką na korytarzu, i pełnym wyżywieniem: 408,00 zł 
• miejsce w pokoju 2-os z łazienką na korytarzu i pełnym wyżywieniem: 484,00  zł
• miejsce w pokoju 3-os z łazienką i pełnym wyżywieniem:  559,00 zł
• miejsce w pokoju 2-os z łazienką i pełnym wyżywieniem:  723,00 zł
Zakwaterowanie w Centrum Maraton Hotel & Sport *** SZAMOTUŁY
• Pokój  2-osobowy ze śniadaniem: 1200,00 zł
• Pokój 2 osobowy ze śniadaniem + obiady i kolacje w bursie dla 2 osób – 1608,00 zł
Nocleg w hotelu zaleca się osobom, posiadającym do dyspozycji własny samochód, ponieważ odległość pomiędzy Muzeum Zamkiem Górków a Hotelem wynosi ok. 4km. 


INFORMACJE DODATKOWE 

ZGŁOSZENIA,  REKRUTACJA, PŁATNOŚCI

1 Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dnia 31 marca 2021 r. Ilość miejsc ograniczona 
2 Wysłanie zgłoszenia równoznaczne jest z zaakceptowaniem regulaminu kursu dostępnego na stronie emasterclass.eu  oraz polityki prywatności
3 Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie eMasterclass.eu  oraz uiszczenia opłaty za pośrednictwem systemu PAYu.
4 O przyjęciu na kurs decyduje komisja rekrutacyjna. Uczestnicy zakwalifikowani na kurs zostaną powiadomieni o tym fakcie za pomocą poczty elektronicznej w terminie 5 dni od dnia zakończenia rekrutacji.
5 Uczestnicy, którzy nie zostaną zakwalifikowani na kurs otrzymają pełny zwrot wpłaty w terminie 5 dni od dnia zakończenia rekrutacji na rachunek / kartę za pomocą którego została wniesiona opłata.
6 Uczestnicy, którzy w dniu rozpoczęcia kursu nie będą mieli ukończonego 16-go roku życia, muszą uczestniczyć w kursie z własnym opiekunem.
7 W przypadku, gdy uczestnik jest w wieku 16 – 18 lat, wymagane jest pisemne oświadczenie rodzica, bądź́ opiekuna prawnego zezwalające na samodzielny pobyt dziecka na kursie.
8 Przesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zgodą na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do prowadzenia rekrutacji i organizacji Mistrzowskiego Kursu Wiolonczelowego (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) 


PRZEBIEG KURSU

1 Kurs odbędzie się w Muzeum Zamek Górków w Szamotułach oraz Szkole Muzycznej w Szamotułach.
2 Zajęcia stacjonarne zostaną przeprowadzone w reżimie sanitarnym. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do pomiaru temperatury ciała uczestników. W przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury uczestnik nie będzie mógł uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych.
3 Ze względu na epidemię SARS COVID-19 w zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby trzecie.
4 Podczas kursu przewidziane są koncerty uczestników. Osoby chętne do udziału w koncertach będą miały zagwarantowaną lekcję indywidualną z pianistą.
5 Koncerty uczestników kursu odbędą się w reżimie sanitarnym.
6 Podgląd do planu zajęć będzie dostępny po zalogowaniu na stronie internetowej emasterclass.eu
7 Z uwagi na nieprzewidziane okoliczności zastrzegamy sobie prawo do zamian w planie.
8 Każdy z uczestników otrzyma dyplom uczestnictwa w kursie.


ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
1 Uczestnicy będą mogli skorzystać z noclegu w Hotelu Maraton oraz Schronisku Młodzieżowym w Szamotułach w specjalnych cenach wynegocjowanych przez Organizatora. 
2 Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad i regulaminu obiektów noclegowych
3 Uczestnicy zakwaterowani w Schronisku Młodzieżowym w Szamotułach będą mieli możliwość wykupienia całodniowego wyżywienia (śniadania, obiad i kolacja).

Powrót do góry