XV MISTRZOWSKI KURS WIOLONCZELOWY

XV MISTRZOWSKI KURS WIOLONCZELOWY

FUNDACJI PRO CELLO

23 - 30 czerwca 2019

Muzeum - Zamek Górków w Szamotułach

        

Uczestnikiem kursu może zostać każdy, kto jest uczniem szkoły muzycznej lub studentem akademii muzycznej klasy wiolonczeli.

Aby zostać uczestnikiem XIV Mistrzowskiego Kursu Wiolonczelowego, należy pobrać, wypełnić i odesłać (pocztą LUB skanem) komplet dokumentów dostępny tutaj. Prosimy o szczegółowe wypełnienie karty zgłoszeniowej, oświadczenia (dotyczy jedynie uczestników w wieku 16-18 lat, którzy będą przebywać na Kursie bez opiekuna) oraz zgody na ewentualne leczenie.

Wszyscy uczestnicy poniżej 16 roku życia (decyduje wiek w dniu rozpoczęcia Kursu, nie rocznik!) zobowiązani są przyjechać na Kurs z opiekunem.

Adres do wysyłki:

Fundacja Pro Cello

ul. Św. Marcin 80/82, lok. 301

61-809 Poznań

 festiwal@procello.pl

Po otrzymaniu zgłoszenia wysłany zostanie mail z potwierdzeniem przyjęcia na Kurs

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 30 kwietnia 2019. Do tego czasu należy uiścić wpisowe* w postaci minimum 20% należnej kwoty, dokonując przelewu na rachunek: 

44 1050 1520 1000 0023 2560 5299

 

Druga rata płatności za kurs zostanie pomniejszona o kwotę wpłaconego wpisowego. Wpisowe nie podlega zwrotowi.

PEDAGODZY

PEDAGODZY

Lista pedagogów XIV Mistrzowskiego Kursu Wiolonczelowego Fundacji Pro Cello przedstawia się następująco:   WIOLONCZELA Prof. Michał Dmochowski Prof. Stanisław Firlej Prof. Kazimierz Michalik Prof. Markus Nyikos  Prof. Tomasz Strahl Prof. Roberto Tranini Dr hab. Maciej Mazurek Dr hab. Katarzyna Polonek&nbs

Informacje podstawowe - LATO 2019

Informacje podstawowe - LATO 2019

Termin: 23 -30 czerwca 2019 Miejsce: Muzeum-Zamek Górków, Szamotuły Uczestnikiem kursu może zostać każdy, kto jest uczniem szkoły muzycznej lub studentem akademii muzycznej klasy wiolonczeli.  Kurs obejmuje 4 lekcje po 45 minut każda z wybranym pedagogiem, a także liczne zajęcia dodatkowe, w tym akompaniament, zespoł

ZGŁOSZENIA

ZGŁOSZENIA

KARTA ZGŁOSZENIA DOSTĘPNA TUTAJ Prosimy o przesłanie wypełnionej i podpisanej karty w formie scanu na adres kurs@procello.pl lub tradycyjną pocztą   FUNDACJA PRO CELLO ul. Św. Marcin 80/82/301 61-809 Poznań   Termin nadsyłania zgłoszeń mija 30 kwietnia 2019. Do tego czasu należy uiścić wpisowe* w postaci minimum 20%

Powrót do góry