XIV MISTRZOWSKI KURS WIOLONCZELOWY

FUNDACJI PRO CELLO

23 czerwca - 1 lipca 2018

Muzeum - Zamek Górków w Szamotułach

        

Uczestnikiem kursu może zostać każdy, kto jest uczniem szkoły muzycznej lub studentem akademii muzycznej klasy wiolonczeli.

Aby zostać uczestnikiem XIV Mistrzowskiego Kursu Wiolonczelowego, należy pobrać, wypełnić i odesłać (pocztą LUB skanem) komplet dokumentów dostępny tutaj. Prosimy o szczegółowe wypełnienie karty zgłoszeniowej, oświadczenia (dotyczy jedynie uczestników w wieku 16-18 lat, którzy będą przebywać na Kursie bez opiekuna) oraz zgody na ewentualne leczenie.

Wszyscy uczestnicy poniżej 16 roku życia (decyduje wiek w dniu rozpoczęcia Kursu, nie rocznik!) zobowiązani są przyjechać na Kurs z opiekunem.

Adres do wysyłki:

Fundacja Pro Cello

ul. Św. Marcin 80/82, lok. 301

61-809 Poznań

 festiwal@procello.pl

Po otrzymaniu zgłoszenia wysłany zostanie mail z potwierdzeniem przyjęcia na Kurs

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 31 maja. Do tego czasu należy uiścić wpisowe* w postaci minimum 50% należnej kwoty, dokonując przelewu na rachunek: 

44 1050 1520 1000 0023 2560 5299

 

Druga rata płatności za kurs zostanie pomniejszona o kwotę wpłaconego wpisowego. Wpisowe nie podlega zwrotowi.

Powrót do góry