Plan kursu 2015 - wersja wstępna

Drodzy Kursanci!

Na stronie, w zakładce Masterclass (TUTAJ) pojawił się plan zajęć oraz przydział do pianistów podczas XI Mistrzowskiego Kursu Wiolonczelowego 2015. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z rozkładem lekcji i zgłaszanie ewentualnych uwag drogą mailową do wtorku (23 czerwca) do godziny 20:00. Plan jest wypadkową Państwa oczekiwań oraz naszych możliwości, dlatego też bardzo prosimy o informację zwrotną jedynie w naprawdę uzasadnionych przypadkach. Plan zostanie zaktualizowany w połowie przyszłego tygodnia.

Informujemy także, iż istnieje możliwość wykupienia dodatkowych lekcji u wybranych pedagogów. Na chwilę obecną wolnymi miejscami dysponują: dr Katarzyna Polonek, dr hab. Maciej Mazurek, dr Jarosław Thiel (wiolonczela barokowa). Koszt jednej dodatkowej lekcji wynosi 150 zł. O przyjęciu do klasy decyduje kolejność zgłoszeń.

Prosimy o kontakt pod adresem: festiwal@procello.pl

Widzimy się już niebawem! :)

Powrót do góry