PEDAGODZY XVI MISTRZOWSKIEGO KURSU WIOLONCZELOWEGO

Prof. Michał Dmochowski
Prof. Stanisław Firlej
Prof. Kazimierz Michalik
Prof. Tomasz Strahl
dr hab. Katarzyna Polonek 
dr hab. Tomasz Lisiecki
dr hab. Maciej Mazurek
dr hab. Jarosław Thiel
dr Arkadiusz Dobrowolski

PIANIŚCI 

dr hab. Wojciech Kubica
dr hab. Krzysztof Sowiński
mgr Patrycja Wachowicz
mgr Paweł Mazur
Powrót do góry