#bachSOLOcompetition 

Informacje podstawowe 

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół muzycznych II stopnia oraz studenci akademii muzycznych klas skrzypiec, altówki i wiolonczeli. 

2. Konkurs będzie się odbywał w dwóch kategoriach dla każdej specjalności.

Przebieg konkursu

1. Konkurs będzie się składał z dwóch etapów.

2. I etap polega na dokonaniu nagrania programu określonego w regulaminie oraz udostępnieniu go na portalu youtube.com w terminie do dnia 15.02.2020 godz. 23:59

3. II etap będzie miał formę przesłuchań, które odbędą się w dniach 3 - 5 kwietnia 2020 w AULI POSM 2 w Poznaniu 

4. Lista uczestników zakwalifikowanych do II etapu zostanie opublikowana 22 lutego 2020 na stronie www.bachSOLOcompetition.pl

Zgłoszenia

1. Zgłoszenie następuje poprzez wysłanie formularza dostępnego TUTAJ (zawierającego link do nagrania) oraz dokonania opłaty wpisowej na konto organizatora w terminie do dnia 15.02.2020 o godz. 23:59

3.  Zgłoszenia nadesłane po terminie nie będą przyjmowane

Opłaty

Opłata rejestracyjna wynosi 150 zł. Płatności należy dokonać na rachunek fundacji Pro Cello. Opłata wpisowa musi zostać zaksięgowana na rachunku Organizatora nie później niż do dnia 17.02.2020

REGULAMIN KONKURSU i REPERTUAR KONKURSOWY

Szczegółowy regulamin wraz z obowiązującym repertuarem znajduje się w  TUTAJ

Powrót do góry