Informacje dodatkowe XVII MKW

INFORMACJE DODATKOWE

 

ZGŁOSZENIA,  REKRUTACJA, PŁATNOŚCI

 1. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dnia 20 maja 2021 r. Ilość miejsc ograniczona.

 2. Wysłanie zgłoszenia równoznaczne jest z zaakceptowaniem regulaminu kursu dostępnego na stronie emasterclass.eu  oraz polityki prywatności

 3. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie eMasterclass.eu  oraz uiszczenia opłaty wpisowej (200,00 zł) za pośrednictwem systemu PAYu/STRIPE/Przelewy24 lub przelewem na nasz rachunek bankowy.

 4. O przyjęciu na kurs decyduje komisja rekrutacyjna. Uczestnicy zakwalifikowani na kurs zostaną powiadomieni o tym fakcie za pomocą poczty elektronicznej do dnia 24 maja 2021.

 5. Uczestnicy, którzy nie zostaną zakwalifikowani na kurs otrzymają pełny zwrot wpłaty w terminie 5 dni od dnia zakończenia rekrutacji na rachunek / kartę za pomocą którego została wniesiona opłata.

 6. Uczestnicy, którzy w dniu rozpoczęcia kursu nie będą mieli ukończonego 16-go roku życia, muszą uczestniczyć w kursie z własnym opiekunem.

 7. W przypadku, gdy uczestnik jest w wieku 16 – 18 lat, wymagane jest pisemne oświadczenie rodzica, bądź́ opiekuna prawnego zezwalające na samodzielny pobyt dziecka na kursie.

 8. Przesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zgodą na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do prowadzenia rekrutacji i organizacji Mistrzowskiego Kursu Wiolonczelowego (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

  PRZEBIEG KURSU

 1. Kurs odbędzie się w Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej im. T. Szeligowskiego w Poznaniu przy ul. Bydgoskiej 4. 
 2. Zajęcia stacjonarne zostaną przeprowadzone w reżimie sanitarnym. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do pomiaru temperatury ciała uczestników. W przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury uczestnik nie będzie mógł uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych.
 3. Ze względu na epidemię SARS COVID-19 w zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby trzecie.
 4. Podczas kursu przewidziane są koncerty uczestników. Osoby chętne do udziału w koncertach będą miały zagwarantowaną lekcję indywidualną z pianistą.
 5. Koncerty uczestników kursu odbędą się w reżimie sanitarnym.
 6. Podgląd do planu zajęć będzie dostępny po zalogowaniu na stronie internetowej emasterclass.eu
 7. Z uwagi na nieprzewidziane okoliczności zastrzegamy sobie prawo do zamian w planie.
 8. Każdy z uczestników otrzyma dyplom uczestnictwa w kursie.
ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
 1. Organizator nie zapewnia zakwaterowania i wyżywienia
 2. Uczestnicy będą mogli skorzystać z noclegu w Hotel Śródka w specjalnych cenach wynegocjowanych przez Organizatora. 
 3. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad i regulaminu obiektów noclegowych
Powrót do góry