29 czerwca 2019 godz. 19:00 Kościół św. Krzyża w Szamotułach

29 czerwca 2019 godz. 19:00 Kościół św. Krzyża w Szamotułach

Wydarzenie nadzwyczajne

Roberto Trainini (Włochy)

Johann Sebastian Bach – Suity wiolonczelowe BWV 1007 – 1009

Suita G – dur BWV 1007

Suita d  – moll BWV 1008

Suita c – moll BWV 1011

Powrót do góry