23 czerwca 2019 r. godz. 17:00 - Szkoła Muzyczna w Szamotułach

23 czerwca 2019 r. godz. 17:00 - Szkoła Muzyczna w Szamotułach

Koncert Inauguracyjny- koncerty:

Weronika Kucharska – flet

Rugilė Juknevičiūtė (Litwa) – wiolonczela  

Kwartet wiolonczelowy: Maria Bielewicz, Anna Papierz,

Małgorzata Bleja, Julia Grzegorzewska, 

Duet fortepianowy: Małgorzata Sajna, Marcin Sikorski 

W programie m.in. utwory F. Chopina, X. Scharwenki 

Koncert połączony z promocją książki dr Mikołaja Rykowskiego „Xaver Scharwenka  - Polifonia życia” 

Powrót do góry